Schüsslerovy tkáňové soli a jejich základní použití

Těší mě Váš zájem,

abych Vám mohla Tahák poslat, musíme nejdříve vyhovět zákonu, proto prosím pokračujte podle následujících pokynů:

1) Zkontrolujte e-mailovou schránku a potvrďte email 

2) Přesuňte zprávu z hromadné do doručené
To jenom v případě, že zprávu nenajdete v příchozích, pak bude pravděpodobně ve složce PROMO/ HROMADNÁ/ SPAM.